World For Work

World For Work helpt uw schoolverlaters een baan te vinden!


De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot. Meer dan een 600.000 Nederlanders staan geregistreerd als werkzoekend en een steeds groter deel daarvan bestaat uit jongeren. Zij zijn extra kwetsbaar op de arbeidsmarkt doordat ze weinig tot geen ervaring bezitten en zich vaak niet goed weten te presenteren.

Daarnaast zijn ze zich vaak maar half bewust van hun mogelijkheden. World for Work helpt schoolverlaters om zich op een professionele manier te presenteren en hun mogelijkheden te ontdekken én benutten. Daarvoor vragen we scholen om ons initiatief te steunen, te beginnen met de ROC’s.

Wat heeft World for Work mij te bieden?
Scholen worden steeds sterker afgerekend op hun prestaties. De gemiddelde tijd die schoolverlaters nodig hebben om een baan te vinden is een van de prestatie-indicatoren. Door schoolverlaters een platform aan te bieden waar zij tegen een sterk gereduceerde prijs een pakket diensten aan te bieden dat de toegang tot de arbeidsmarkt verbetert, kunnen ROC’s bijdragen aan het verkorten van de tijd die nodig is om een stagebedrijf of baan te vinden. De gunstige effecten die dat kan hebben op de instroom van leerlingen komt de hele instelling ten goede (behoud van werkgelegenheid en studierichtingen, betere bezettingsgraad, meer zelfvertrouwen, etc.).

Wat doet World for Work voor schoolverlaters?
ROC’s kunnen ons opdracht geven om het platform op te zetten dat school­verlaters helpt succesvol de arbeidsmarkt te betreden. Na aanmelding op het platform doorloopt de schoolverlater een aantal stappen om zijn presentatie te verbeteren en beter inzicht te krijgen in zijn mogelijkheden. Het totale traject bestaat uit vijf stappen:

•     aanmelding en invullen profiel

•     opnemen video-cv

•     cv-hulp

•     sollicitatie-coaching

•     inhoudelijke coaching, gericht op ontdekken en benutten van mogelijkheden

De eerste twee stappen worden altijd in die volgorde als eerste doorlopen, van de overige stappen kan de deelnemer zelf de volgorde bepalen. Voor het betalen van de diensten biedt ons platform de mogelijkheid van crowdfunding. Deelnemers werven in eigen kring sponsors (vanaf 1 euro!) en wij verdubbelen het eindbedrag (deelnemers betalen dus de helft van de bovengenoemde bedragen). Zodra er voldoende saldo is kan een dienst worden afgenomen. Door de deelnemers een actieve rol te geven in het werven van fondsen vergroten we niet alleen het verantwoordelijkheidsgevoel en de motivatie, maar laten we ze ook werken aan hun netwerk. Zo maken ze automatisch in bredere kring bekend dat ze werk zoeken.

Minisite
Elke deelnemer krijgt na aanmelding de beschikking over een minisite op ons platform. Sponsors en andere belangstellenden kunnen daar veilig doneren via iDeal en de vorderingen van de deelnemer volgen. De minisite kan eenvoudig gedeeld worden via e-mail en diverse sociale media.


Nader kennismaken of direct deelnemen?
Wilt u meer informatie over ons platform voor schoolverlaters, dan brengen wij u graag een bezoek. Of bent u nu al overtuigd en wilt u direct het platform voor uw ROC inrichten? Bel voor informatie of een afspraak met Roy Hogendorp, telefoon 088 00 345 55. Uw platform kan nog voor het einde van dit schooljaar gereed zijn. Als u daar prijs op stelt, kunnen wij u ook helpen om deze nieuwe dienst te promoten onder schoolverlaters.

Naam student(*)
Invalid Input

vul hier jouw naam in.

Contact persoon(*)
Vul hier uw naam in.

Adres(*)
Invalid Input

Postcode(*)
Invalid Input

Plaats(*)
Invalid Input

E-mail(*)
Invalid email address.

Telefoonnr(*)
Invalid Input

Stuur mij een folder(*)
Please specify your position in the company

Wilt u een folder ontvangen?

  

Volg ons

Contact

  • Adres: Papiermolen 14-24 
    3994 DK te Houten
    The Netherlands
  • Tel: 088 00 345 55